Tìm hiểu về các lệnh counter trên PLC Siemens S7 1200

Tìm hiểu về các lệnh counter trên PLC Siemens S7 1200

Khi lập trình cho PLC Siemens S7-1200, có trường hợp chúng ta cần đếm số lượng một thao tác nào đó từ cảm biến bên ngoài hoặc bit phụ trên PLC. Thông thường, chúng ta sử dụng một khối chức năng được gọi là bộ đếm hoặc counter, mà hãng đã tích hợp sẵn trong tập lệnh của CPU. Hãy cùng Dubai Electric theo dõi thông tin về lệnh counter trên PLC Siemens S7 1200 dưới đây:

Lệnh counter trên PLC Siemens S7 1200

Bộ đếm lệnh trên PLC Siemens S7-1200 là một khối chức năng được tích hợp sẵn trong tập lệnh của CPU, được sử dụng để đếm số lần xảy ra một hoạt động cụ thể từ cảm biến bên ngoài hoặc các bit phụ trên PLC.

Trên PLC Siemens S7-1200, có ba loại bộ đếm lệnh khác nhau, bao gồm bộ đếm lên, bộ đếm ngược và bộ đếm kết hợp cả đếm lên và đếm ngược.

Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về từng loại bộ đếm trên Siemens S7-1200 PLC:

Lệnh counter đếm lên trên plc siemens S7 1200:

Lệnh counter đếm lên trên plc siemens s7 1200

 • CU là đầu vào của bộ đếm, có thể là một bit dữ liệu bất kỳ. Bộ đếm sẽ tăng khi đầu vào chuyển từ 0 sang 1.
 • R là đầu vào để đặt lại bộ đếm về giá trị ban đầu.
 • PV là giá trị thiết lập của bộ đếm.
 • Q là đầu ra của bộ đếm. Khi bộ đếm đạt đến giá trị PV, đầu ra này sẽ được kích hoạt lên giá trị 1.
 • CV là giá trị hiện tại của bộ đếm.

Lệnh counter đếm xuống trên PLC Siemens S7 1200:

Lệnh counter đếm xuống trên plc siemens s7 1200

 • CD là đầu vào dấu hiệu. Bộ đếm sẽ đếm ngược khi đầu vào chuyển từ 0 sang 1.
 • LD là bit để đặt lại bộ đếm. Khi LD chuyển từ 0 sang 1, giá trị của bộ đếm sẽ được thiết lập thành giá trị PV.
 • PV là giá trị thiết lập của bộ đếm.
 • Q là đầu ra của bộ đếm. Khi bộ đếm đếm đến 0, đầu ra này sẽ xuất ra giá trị 1.

Lệnh counter vừa đếm lên vừa đếm xuống trên PLC Siemens S7-1200:

Lệnh counter vừa đếm lên vừa đếm xuống trên plc siemens s7 1200

 • CU là đầu vào đếm lên.
 • CD là đầu vào đếm xuống.
 • R là chân reset. Khi R chuyển từ 0 sang 1, giá trị của bộ đếm sẽ được thiết lập thành 0.
 • LD là chân để thiết lập lại giá trị PV.
 • QU là đầu ra tăng lên 1 khi giá trị đếm bằng giá trị PV.
 • QD là đầu ra bằng 1 khi giá trị đếm là 0.
 • CV là giá trị hiện tại của bộ đếm.

Lưu ý rằng đây là các bộ đếm thông thường và chỉ phù hợp với tốc độ đếm xung đầu vào thấp. Nếu đưa xung với tốc độ cao vào bộ đếm này, nó có thể không đảm bảo độ chính xác.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *