Thiết bị điện

Thiết bị điện có nhiều chức năng quan trọng trong hệ thống lưới điện và các máy móc sử dụng nguồn điện. Chúng được sử dụng để cắt, đóng, điều chỉnh, điều khiển, bảo vệ, chuyển đổi, kiểm tra và khống chế hoạt động của hệ thống lưới điện và các loại máy móc.

Ngoài ra, thiết bị điện còn được sử dụng để kiểm tra và điều chỉnh các quá trình không điện khác, và thực hiện biến đổi đo lường. Các thiết bị điện được áp dụng rộng rãi trong nhiều ngành kinh tế khác nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất. Ví dụ, chúng được sử dụng trong nhà máy sản xuất điện, trạm biến áp, máy phát điện, hệ thống truyền tải điện, động cơ trong khu công nghiệp, và các thiết bị trong lĩnh vực giao thông.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.