Băng keo đục

Thông tin sản phẩm

Quy cách Đóng gói DVT Lõi
47mm x 1kg 6 cuộn/1cây Cây 4mm
47mm x 1.2kg 6 cuộn/1cây Cây 4mm
47mm x 1.3kg 6 cuộn/1cây Cây 7mm
47mm x 1.4kg 6 cuộn/1cây Cây 7mm
47mm x 1.5kg 6 cuộn/1cây Cây 7mm
47mm x 1.6kg 6 cuộn/1cây Cây 7mm
47mm x 1.7kg 6 cuộn/1cây Cây 7mm
47mm x 1.8kg 6 cuộn/1cây Cây 7mm
47mm x 1.9kg 6 cuộn/1cây Cây 7mm
47mm x 2kg 6 cuộn/1cây Cây 7mm
Danh mục: