Máng đèn siêu mỏng 1 bóng 0.6m chân xanh dương

Mã: EBT 118/BL Danh mục: